ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Żywa lekcja historii w Gdańsku

Dnia 5 lutego 2013 r. nasza klasa uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych przy wystawie Gdy naród do strajku wyruszył bez broni…Grudzień 1970 w Gdańsku.

 

Ekspozycja upamiętniła 42 rocznicę Grudniowej Rewolty na Wybrzeżu i przybliżyła tragiczne doświadczenie Grudnia’70 w Gdańsku. Tematyka wystawy koncentrowała się na trzech dniach grudniowych – 14,15, i 16 XII 1970 roku, kiedy miały miejsce starcia demonstrantów z milicja i wojskiem, zakończone krwawą pacyfikacją stoczni. Na tekst ekspozycji składał się tekst właściwy, który był próbą rekonstrukcji zdarzeń, w określonym miejscu i danym dniu, jak również bogaty materiał zdjęciowy, cytaty uczestników starć z „dwóch stron barykady”.

Ekspozycję stanowiło 11 dwustronnych tablic, umieszczonych w pięciu punktach,
w śródmieściu Gdańska – w miejscach, gdzie demonstracje i walki miały szczególnie gwałtowny przebieg.
Zajęcia poprowadził pracownik oddziału IPN Pan Bartosz Januszewski.