ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020

200 punktów to maksymalna liczba możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, w tym:

SZKOŁA PODSTAWOWA:

1. Punkty za świadectwo:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

2. Punkty za egzamin ósmoklasisty:

 1.  języka polskiego,
 2. matematyki
  – mnoży się przez 0,35
 3. języka obcego nowożytnego
  – mnoży się przez 0,3

GIMNAZJUM:

1. Punkty za świadectwo:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

2. Punkty za egzamin gimnazjalny:

 1. języka polskiego,
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. matematyki,
 4. przedmiotów przyrodniczych
 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
  – mnoży się przez 0,2