ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2018/2019

200 punktów to maksymalna liczba możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, w tym:
 • 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu gimnazjalnego,
 • 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania z ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za inne osiągnięcia ucznia.
Sposób przeliczania na punkty ocen:
 • 16 pkt. – ocena celująca
 • 14 pkt. – ocena bardzo dobra
 • 11 pkt. – ocena dobra
 • 6 pkt. – ocena dostateczna
 • 2 pkt. – ocena dopuszczająca
Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • 15 pkt. – za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz w olimpiadach ogólnopolskich dla gimnazjalistów
 • 5 pkt. – za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach tematycznych współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
 • 3 pkt. – za uzyskanie tytułu laureata w konkursach tematycznych współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
 • 15 pkt. – za uzyskanie tytułu finalisty w olimpiadach dla uczniów gimnazjum w latach szkolnych 2012/2013 – 2013/2014
 • 6 pkt. – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
 • 2 pkt. – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu. Wolontariat rozumiany jest jako działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia (np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp) Działalność musi być udokumentowana i prowadzona przez co najmniej nieprzerwany okres 10 miesięcy.