ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Terminy rekrutacji

Ważne terminy dla kandydatów ALO podczas rekrutacji na rok szkolny 2021/2022: