ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/24

15 maja – 16 czerwca
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

27 czerwca – 11 lipca
Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

18 lipca, godz. 12
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 21 lipca
Potwierdzenie przez kandydatów zakwalifikowanych woli przyjęcia i złożenie oryginałów dokumentów, o ile nie zostały złożone wcześniej

24 lipca, godz. 12
Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych