ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Terminy rekrutacji

Ważne terminy dla kandydatów ALO podczas rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:

22 maja - 19 czerwca godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjecie do szkoły

Do 13 lipca godz. 16.00

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

14 lipca godz. 12.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do podjęcia nauki w klasie I.

Do 21 lipca do godz. 12.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole.

Do końca sierpcia godz. 12.00

Ogłoszenie listy rekrutacja uzupełniająca.