ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Kadra szkoły

Dyrektor

mgr Ryszard Płoski

Nauczyciele
Język polski

mgr Cecylia Stasińska

Matematyka

mgr inż. Aurelia Grabarek

Chemia

mgr Aleksandra Telecka

Historia. WOS

mgr Wojciech Wilkowski

mgr Zbigniew Krzysztoń

Edukacja dla bezpieczeństwa. Wiedza o policji

mgr Zbigniew Klimański

Fizyka

mgr Aurelia Grabarek

Podstawy Przedsiębiorczości

mgr Wojciech Wilkowski

Religia

mgr Marta Dalaszyńska

Geografia

mgr Wojciech Mroziński

Język niemiecki

mgr Wioleta Stanisławska

Język angielski

mgr Renata Ławicka

mgr Agata Miloch

Informatyka

mgr Aurelia Grabarek

Wiedza o wojsku

por. mgr Dariusz Jusiak

Biologia

mgr inż. Sabina Kokoszyńska

Wychowanie fizyczne

mgr Anna Wójtowicz

Psychologia

mgr Magdalena Lasota