ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Kadra szkoły

Dyrektor

mgr Ryszard Płoski

Nauczyciele
Język polski

mgr Cecylia Stasińska

mgr Patrycja Skrobiszewska

Matematyka

mgr inż. Aurelia Grabarek

mgr inż. Sabina Kokoszyńska

mgr Michał Erward

Chemia

mgr Aleksandra Telecka

Historia. HIT, WOS

mgr Wojciech Wilkowski

mgr Zbigniew Krzysztoń

mgr Dawid Skrobiszewski

Edukacja dla bezpieczeństwa. Wiedza o policji

mgr Zbigniew Klimański

Fizyka

mgr Aurelia Grabarek

Podstawy Przedsiębiorczości

mgr Natalia Szczęsna

Religia

mgr Piotr Młynarczyk

Geografia

mgr Wojciech Mroziński

Język niemiecki

mgr Wioleta Stanisławska

Język angielski

mgr Renata Ławicka

mgr Agata Miloch

Informatyka

mgr Emanuel Krzysztoń

Wiedza o wojsku

kpt. mgr Dariusz Jusiak

Biologia

mgr Aleksandra Telecka

Wychowanie fizyczne

mgr Karol Olszewski

mgr Michał Ciesielski

Psychologia

mgr Magdalena Lasota