ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Kadra szkoły

Dyrektor

mgr Ryszard Płoski

Pozostali wykładowcy
Język polski

mgr Cecylia Stasińska

Matematyka

mgr Jan Sikorski

Chemia

mgr Marta Jarowska

Historia. WOS

mgr Emil Antoniewicz

Edukacja dla bezpieczeństwa. Wiedza o policji

mgr Zbigniew Klimański

Fizyka

mgr Andrzej Kowalski

Podstawy Przedsiębiorczości

mgr Jolanta Rusiecka

Religia

mgr Marta Dalaszyńska

Geografia

mgr Wojciech Mroziński

Język niemiecki

mgr Urszula Świderska

Język angielski

mgr Renata Ławicka

Język angielski

mgr Bartosz Piórkowski

Wiedza o wojsku

ppor. mgr Dariusz Jusiak

Biologia

mgr Radosława Ziólkowska

Wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka Szewczyk