ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Kadra szkoły

Dyrektor

mgr Ryszard Płoski

Pozostali wykładowcy
Język polski

mgr Cecylia Stasińska

mgr Dorota Redzińska

Matematyka

mgr Jan Sikorski

mgr Sabina Kokoszyńska

Chemia

mgr Marta Jarowska

Historia. WOS

mgr Alicja Kurzyna

Edukacja dla bezpieczeństwa. Wiedza o policji

mgr Zbigniew Klimański

Fizyka

mgr Kinga Willim

Podstawy Przedsiębiorczości

mgr Jolanta Rusiecka

Religia

mgr Marta Dalaszyńska

Geografia

mgr Wojciech Mroziński

Język niemiecki

mgr Marcelina Leszek

Język angielski

mgr Renata Ławicka

mgr Agata Miloch

Informatyka

mgr Kinga Willim

Wiedza o wojsku

ppor. mgr Dariusz Jusiak

Biologia

mgr Aleksandra Telecka

Wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka Szewczyk

mgr Anna Wójtowicz

Dietetyka

mgr Adrianna Sternalska