ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Profile

Uczniowie mają do wyboru klasy o profilach:

Trenerów Personalnych

Trener personalny w ostatnich czasach to jeden z najbardziej popularnych zawodów! Kończąc klasę trenerów personalnych możesz zatrudnić w ogólnie pojętej branży fitness. Nauka polega nie tylko technikach wykonywania ćwiczeń ale również poznasz zagadnienia z dietetyki, fizjoterapii a nawet medycyny sportowej i psychologii. Chcesz zostać trenerem personalnym? Chcesz pracować w klubie fitness lub na siłowni, a może założyć własną działalność? Jeżeli tak, to jesteś we właściwym miejscu. Przedmioty dodatkowe: Podstawy treningu personalnego, trening fitness, dietetyka

Wojskowy

Uczniowie klasy wojskowej mają szansę zapoznania się ze specyfiką pracy zawodowej żołnierza. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z autorskim programem kształcenia będą odbywały się na terenie Szkoły oraz w 3 Batalionie Drogowo-Mostowym w Chełmnie. W toku kształcenia specjalistycznego będą  realizowane zagadnienia z zakresu: musztry wojskowej, szkolenia bojowego, strzelectwa.

Policyjny

Uczniowie klasy policyjnej mają szansę zapoznania się ze specyfiką pracy zawodowej policjanta. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z autorskim programem kształcenia będą odbywały się na terenie Szkoły oraz w KPP Świecie. W toku kształcenia specjalistycznego będą realizowane zagadnienia z zakresu: edukacji policyjnej, strzelectwa.

Językowo-Sportowy

Uczniowie klasy lingwistyczno-sportowej będą dobrze przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach lingwistycznych filologia angielska, niemiecka, lingwistyka stosowana, a także na wszystkich kierunkach gdzie umiejętności i wiedza z języków obcych i geografii mają kluczowe znaczenie. Przedmioty rozszerzone: j. angielski, j. niemiecki, geografia, wychowanie –fizyczne

NAUKA W NASZEJ SZKOLE JEST BEZPŁATNA ORAZ NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM!!

Opiekę naukową nad szkołą sprawuje Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu.

NOWOŚĆ! Dodatkowe wykłady, ćwiczenia i kolokwia z doktorami i profesorami wyższych uczelni, koła zainteresowań przygotowujące do kierunków studiów, zajęcia dodatkowe.