ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Profile

Uczniowie mają do wyboru klasy o profilach:

Wojskowy

Uczniowie klasy wojskowej mają szansę zapoznania się ze specyfiką pracy zawodowej żołnierza. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z autorskim programem kształcenia będą odbywały się na terenie Szkoły oraz w 3 Batalionie Drogowo-Mostowym w Chełmnie. W toku kształcenia specjalistycznego będą  realizowane zagadnienia z zakresu: musztry wojskowej, szkolenia bojowego, strzelectwa.

Policyjny

Uczniowie klasy policyjnej mają szansę zapoznania się ze specyfiką pracy zawodowej policjanta. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z autorskim programem kształcenia będą odbywały się na terenie Szkoły oraz w KPP Świecie. W toku kształcenia specjalistycznego będą realizowane zagadnienia z zakresu: edukacji policyjnej, strzelectwa.

Humanistyczno-psychologiczny

Zawód psychologa staje się coraz bardziej popularny. Psychologów potrzebują kluby sportowe, służby mundurowe, a także placówki oświatowo-wychowawcze.

Uczniowie klasy o profilu humanistyczno-psychologicznym mają rozszerzony j. polski, j. angielski, biologię oraz zajęcia z psychologii.

Po zdaniu matury, uczniowie klasy o tym profilu mogą podjąć studia na kierunkach takich jak psychologia, kognitywistyka czy resocjalizacja. Poza pracą w zawodzie psychologa, absolwenci mają szansę na rozwijanie się jako terapeuci, kuratorzy, wychowawcy w zakładach poprawczych czy ośrodkach pomocy społecznej.”

Lingwistyczny

Jest to nasz nowy profil, stworzony z myślą o uczniach chcących rozwijać swoje umiejętności językowe. Oferujemy dodatkowe godziny z języka angielskiego i niemieckiego. Znajomość języków obcych jest obecnie niezwykle pożądana przez pracodawców.

Dziennikarski

Profil dziennikarski to nasza nowość, która pomoże rozwinąć swoje umiejętności uczniom, którzy interesują się dziennikarstwem, fotografią, czy pracą w mediach. W planie przewidziane są m.in. warsztaty fotograficzne z profesjonalistą.

Opiekę naukową nad szkołą sprawuje Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu.

NOWOŚĆ! Dodatkowe wykłady, ćwiczenia i kolokwia z doktorami i profesorami wyższych uczelni, koła zainteresowań przygotowujące do kierunków studiów, zajęcia dodatkowe.