ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Profile

Uczniowie mają do wyboru klasy o profilach:

Lingwistyczno-turystyczny
Pod patronatem Uczelni Ligwistyczno-Technicznej w Świeciu.
 • Przedmioty rozszerzone: język angielski, drugi język obcy, geografia,
 • Absolwent klasy lingwistyczno-turystycznej będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach lingwistycznych (filologia angielska, germańska i rosyjska oraz lingwistyka stosowana) oraz kierunkach takich jak turystyka i rekreacja, a także na wszystkich kierunkach, gdzie umiejętności i wiedza z języków obcych i geografii mają kluczowe znaczenie.
Wojskowy
Pod patronatem Jednostki Wojskowej w Chełmnie.
 • Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia,
 • Zajęcia specjalistyczne w klasie Wojskowej to: edukacja wojskowa, sztuki walki.
 • Dzięki współpracy z Jednostką Wojskową w Chełmnie uczniowie będą mieli szansę zapoznać się ze specyfikacją pracy zawodowego żołnierza.
Policyjny
Pod patronatem Komendy Wojewódzkiej i Powiatowej Policji.
 • Szkoła korzysta z wiedzy i doświadczenia bazy naukowej
  i dydaktycznej Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu,
 • Przedmioty rozszerzone : język polski, język angielski,
  historia i wos,
 • W ramach zajęć W-F prowadzone będą lekcje z udziałem
  funkcjonariuszy Policji, min. zajęcia z samoobrony i strzelania.
Pożarniczy
Pod patronatem Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.
 • Przedmioty rozszerzone: język obcy, matematyka, chemia lub fizyka,
 • Celem projektu klasy Pożarniczej jest kształcenie młodzieży, która chciałaby rozwinąć swoje zainteresowania związane z ratownictwem, zapoznać się z podstawami wiedzy pożarniczej i pracy strażak, a tym samym wyrazić gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym podczas akcji ratowniczych.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE JEST BEZPŁATNA ORAZ NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM!!

Opiekę naukową nad szkołą sprawuje Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu.

NOWOŚĆ! Dodatkowe wykłady, ćwiczenia i kolokwia z doktorami i profesorami wyższych uczelni, koła zainteresowań przygotowujące do kierunków studiów, zajęcia dodatkowe.