ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

O szkole

Od 1 września 2012 roku swoją działalność rozpoczęło Akademickie Liceum Ogólnokształcące pod patronatem Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu (obecnie Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu).

Szkoła proponuje klasy o profilu:
  • wojskowym
  • policyjnym
  • humanistyczno-psychologiczny
  • lingwistyczny
  • dziennikarski
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Świeciu jest szkołą niepubliczną.

Zajęcia będą prowadzić najlepsi nauczyciele ze Świecia, Grudziądza, Chełmna i okolic. W klasie o profilu policyjnym będą uczyć policjanci i najlepsi fachowcy z zakresu:

  • samoobrony,
  • strzelania
  • i prawa.

W szerokim zakresie szkoła przygotowuje do kontynuowania kształcenia na wyższych uczelniach m. in. w Uczelni Ligwistyczno-Technicznej w Świeciu oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.