ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

ZACZYNAMY ! Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Świeciu

Od 1 września 2012 roku rozpoczyna działalność Akademickie Liceum Ogólnokształcące pod patronatem Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu (obecnie Uczenia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu).