ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/23

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/23

16 maja – 21 czerwca

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

24 czerwca – 12 lipca

uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

19 lipca

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 22 lipca

potwierdzenie przez kandydatów zakwalifikowanych woli przyjęcia i złożenie oryginałów dokumentów, o ile nie zostały złożone wcześniej

25 lipca

ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych