ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, że Akademickie Liceum Ogólnokształcące prowadzi nabór w formie papierowej.

Wymagane w rekrutacji dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły od dnia 13 maja do 17 czerwca 2019 r.

Odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej szkoły lub otrzymać w wersji papierowej w sekretariacie.