ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Podpisanie porozumienia

Dnia 30 marca 2021 roku, w I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku, zostały podpisane porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy CN-B Feniks, IX Oddziałem Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku, a Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu.

CN-B Feniks oraz ALO w Świeciu, proponują zajęcia dodatkowe w liceach mundurowych – zapoznajcie się koniecznie z naszą ofertą

Skoki spadochronowe:

Nurkowanie:

Bytowanie w terenie przygodnym:

Symulator skoków spadochronowych: