ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Podczas zajęć z „Wiedzy o policji” – zdjęcia autorstwa Pani Teresy Sarnackiej