ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Obóz w Rucianych Nidach

Już po raz kolejny Ucznowie wzięli udział w obozie rekreacyjno-sportowym w Rucianych Nidach wraz z Uczniami ALO w Przasnyszu. Wyjazd organizowany jest przez Właściciela Szkoły za wysokie wyniki w nauce oraz aktywne reprezentowanie szkoły.