ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

KONKURS LINGWISTYCZNY 2022

KONKURS LINGWISTYCZNY 2022

Po dwóch latach przerwy wrócił do naszego liceum konkurs lingwistyczny. Wcześniejsze edycje obejmowały też język niemiecki. Tegoroczny konkurs odbył się 25 kwietnia 2022 r. i był nastawiony na język angielski.

Wydarzenie skierowane było do uczniów klas ósmych i polegało na rozwiązaniu testu sprawdzającego umiejętności językowe, takie jak czytanie ze zrozumieniem, znajomość gramatyki i słownictwa, ale też wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych. Konkurs był połączony z dniem drzwi otwartych w ALO w Świeciu.

Tego dnia nasi goście mogli zwiedzić szkołę i porozmawiać z jej pracownikami oraz uczniami.

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się wyjątkowo liczną frekwencją i chociaż zwycięzców było tylko troje, to każdy z uczestników otrzymał dyplom i upominki.

Przy okazji dyrektor szkoły Ryszard Płoski opowiedział na jakich profilach można kształcić się w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu.

Relacja dostępna tutaj: