ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

PRACA

Semestr I
Semestr II

ODPOCZYNEK

01 maja 2021 r.

Święto Konstytucji 3 maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 czerwca 2021 r.

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 - 6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Klasy III 30 kwietnia 2021 r.

25 czerwca 2021 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

EGZAMINY MATURALNE

04 – 06 maja 2021 r.
Egzamin maturalny – część pisemna – dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych dla klas I oraz II